Zásady půjčování knih

Rádi Vám zapůjčíme knihy s kaktusářskou tématikou za dodržení následujících pravidel.

Knihy lze půjčovat pouze členům Klubu kaktusářů Ústí nad Labem a jejim rodinným příslušníkům.

Knihy lze vypůjčovat vždy na dobu jednoho měsíce, po domluvě je možné termín prodloužit.

V případě ztráty zaplatí, vypůjčitel plnou cenu archiválie do klubové pokladny.


Knihy nebo časopisy si můžete zamluvit na emailové adrese misa.kolar@seznam.cz  nebo telefonním čísle 737729395, prostřednictvím těchto webových stránek nebo na našem facebookovém profilu. Objednané knihy nebo časopisy Vám přinese Michal Kolář na nejbližší schůzku.